Plöjningsdag i Malax 2013
Kyntöpäivä Maalahdessa 2013