Plöjningsdag i Malax 2023
Kyntöpäivä Maalahdessa 2023