Plöjningsdag i Malax 2022
Kyntöpäivä Maalahdessa 2022