Plöjningsdag i Malax 2021
Kyntöpäivä Maalahdessa 2021