Plöjningsdag i Malax 2020
Kyntöpäivä Maalahdessa 2020