Plöjningsdag i Malax 2019
Kyntöpäivä Maalahdessa 2019