Plöjningsdag i Malax 2018
Kyntöpäivä Maalahdessa 2018