Plöjningsdag i Malax 2017
Kyntöpäivä Maalahdessa 2017