Plöjningsdag i Malax 2016
Kyntöpäivä Maalahdessa 2016