Plöjningsdag i Malax 2015
Kyntöpäivä Maalahdessa 2015