Plöjningsdag i Malax 2012
Kyntöpäivä Maalahdessa 2012