Plöjningsdag i Malax 2011
Kyntöpäivä Maalahdessa 2011