Plöjningsdag i Malax 2010
Kyntöpäivä Maalahdessa 2010