Plöjningsdag i Malax 2009
Kyntöpäivä Maalahdessa 2009