Plöjningsdag i Malax 2008
Kyntöpäivä Maalahdessa 2008