Ordförande har ordet
Puheenjohtajan sana

 

28.06.2018

Hej! 

Våren och försommaren med traktorutfärder har flytt.
Kevät ja alkukesä traktoriretkeineen on nyt takana.

Nästa är resan till Kimito Traktorkavalkad och Gårdskulla
Traktormuseum i Sjundeå.
Seuraavaksi on matka Kemiön Traktorikavalkaadin ja Gårdskullan Traktorimuseoon Siuntiossa.

Förberedelserna för årets Utställning är i full gång.
Valmistelut vuoden näyttelyä varten ovat täydessä vauhdissa.

Jag hoppas att vi syns som talkojobbare eller besökare 21.07.2018
på vår utställning.
Toivon että nähdään joko talkootyöntekijänä tai kävijänä 21.07.2018 näyttelyssämme.

Med vänlig hälsning,

Ystävällisin terveisin,

Håkan